Špatná kvalita vzduchu i na výstavách

Nová řada čidel kvality vzduchu s možností přenosu aktuálních dat do CLOUDU
12.2.2016
Proč je výhodné mít čidlo kvality vzduchu, když už máte ventilaci
15.2.2016

Koncentrace CO2, která byla měřena na stánku naší firmy po celou dobu trvání veletrhu byla poměrně vysoká. Vzhledem k tomu, že se jedná o nejmodernější výstavní halu v Praze, bychom mohli očekávat, že větrání bude vyřešeno uspokojivěji.
Ve středu 21. 11., kdy byla návštěvnost nejvyšší, hodnoty přesáhly 1700 ppm, což při maximální doporučené hranici 1000 ppm je již alarmující hodnota.
Hodnoty CO2 byly měřeny dataloggerem, který naměřená data vyhodnocuje do grafů a tabulek v počítači, ale pro sledování a řízené větrání by byly dostačující i zcela základní produkty měřící CO2.


grafVystava

 
Čeština