Proč je výhodné mít čidlo kvality vzduchu, když už máte ventilaci

Špatná kvalita vzduchu i na výstavách
15.2.2016
Nízkoenergetické domy začínají být v kurzu
15.2.2016

Protože lidé v současnosti tráví velkou část svého času v budovách, j kladen velký důraz na kvalitu okolního vzduchu. Nejčastěji jsou pro zajištění větrání využívány ventilační systémy, které přivádjí do interiérů venkovní vzduch a zajišťují odtah vnitřního vydýchaného vzduhu s vysokou vlhkostí, zápachy a výpary. Většina ventilačních systémů ale pracuje na základě časového řízení. To znamená, že ventilace je nastavena na určitý konstatní výkon. Jedná se o větrání s výměnou daného množství kubických metrů vzduchu za hodinu, nezávisle na aktuálním počtu lidí ve ventilovaném prostoru. Jednoduše řečeno – v některých případech se větrá nedostatečně, a naopak jindy se ventiluje, i když to není vůbec potřeba. Z energetického a ekonomického hlediska jde o velmi neúsporné řešení.

Ventilační systémy využívají z důvodů energetických úspor tzv. recirkulaci, kdy značná část vnitřního vzduchu se mísí s venkovním a ten se pak dohřívá nebo ochlazuje. Výsledkem je nedostatečná kvalita vnitřního vzduchu.


ÚČINNÉ ŘEŠENÍ

Nezbytnou součástí všech veřejných budov zejména ve vyspělých západních zemích (např. ve Francii je tato regulace dána zákonem) jsou čidla kvality vzduchu, která se hojně využívají také v domácnostech. Nejčastějšími důvody pro jejich využití jsou energetické a ekonomické výhody – čidla precizně regulují větrání, což je velkou výhodou ve veřejných budovách s proměnlivým počtem lidí uvnitř. Slouží dále k detekci kouře z cigaret, kuchyňských výparů v restauračních zařízeních a využívají se ve výrobních procesech.