Proč měřit koncentraci oxidu uhličitého

Koncentrace CO2 ve vzduchu je vhodným indikátorem vydýchanosti vzduchu ve vnitřních prostorách a velmi dobře koresponduje s počtem lidí pobývajících v těchto uzavřených prostorách. Nabízí se tedy možnost ventilace na základě spojitého měření koncentrace oxidu uhličitého ve vzduchu.


Složení vzduchu zemské atmosféry vyjádřené v procentech je zhruba 78 % dusíku, 21 % kyslíku, 0,4 % vodních par, 0,04 % kysličníku uhličitého, zbytek tvoří vzácné plyny a další složky. Oxid uhličitý je tedy přirozenou plynnou součástí zemské atmosféry. Koncentrace CO2 v přírodě je okolo 0.04 % neboli 400 ppm (Parts Per Milliom). Vyšší koncentrace CO2 ve venkovním prostředí se vyskytuje v okolí dopravních tepen s vysokým provozem, v okolí průmyslových zón, spaloven apod..


Procesem dýchání dochází ke změně vdechnutého kyslíku na oxid uhličitý, vydechnutý vzduch dospělého člověka obsahuje průměrně okolo 45 až 50 tisíc ppm CO2 (cca 100x vyšší koncentrace než ve venkovním vzduchu). Bez odpovídající ventilace pak logicky dochází v uzavřených prostorách k nárůstu koncentrace CO2. Hodnota koncentrace oxidu uhličitého ve vzduchu je tedy možné považovat za důležitý ukazatel kvality vzduchu v uzavřených prostorách.


Kolik CO2 je už příliš?

Přestože je oxid uhličitý neviditelný a bez zápachu, je jeho zvýšená úroveň zřejmá, protože dochází k únavě a k poklesu schopnosti koncentrace. Zejména v prostorách s větším množstvím lidí, jako jsou například školy, kanceláře, divadla, zdravotnická zařízení, je negativní dopad zvýšené koncentrace CO2 ve vzduchu velmi patrný.

Koncentrace CO2 do 5 000 ppm nepředstavují vážné nebezpečí pro lidské zdraví. Ovšem podle výzkumů dochází při zvýšené koncentraci CO2 k k nepříjemnému pocitu tepla, únavě, poklesu schopnosti koncentrace až bolesti hlavy.

Doporučená koncentrace CO2 ve vzduchu by měla být udržována na nebo spíše pod hodnotou 1 000 ppm.

Příklady koncentrace CO2:

  • 360–400 ppm – čerstvý vzduch v přírodě
  • 800–1 000 ppm – doporučená úroveň CO2ve vnitřních prostorách
    • 1 000 ppm – nastávají příznaky únavy a snižování koncentrace
  • 5 000 ppm – maximální bezpečná koncentrace bez zdravotních rizik
  • 35 000–50 000 ppm – vydechovaný vzduch dospělého člověka

Jak tedy ventilovat?

 

Současné technologie dovolují snadno a relativně levně trvale měřit koncentraci CO2 ve vzduchu a na  základě získaných hodnot pak řídit ventilační systémy tak, aby byla zajištěna dobrá kvalita vzduchu a současně byla minimalizována energetická náročnost. Ventilační systémy tedy mohou využívat naměřené hodnoty koncentrace CO2 pro spojité řízení svého výkonu a tak udržovat vnitřní koncentraci CO2 na požadované maximální hodnotě nebo pod ní. Takovéto systémy jsou obzvlášť užitečné pro prostory s proměnným počtem lidí. Výkon ventilace se pak průběžně mění v závislosti na počtu lidí, kteří se nacházejí ve větraném prostoru. Na základě měření koncentrace CO2 ve vzduchu pak mohou moderní ventilační systémy zajišťovat optimální kvalitu vzduchu v odvětrávaných prostorách nezávisle na počtu přítomných lidí.


Prohlédněte si čidla CO2

 

 
Čeština