Oxid uhličitý v interiérech – reálná měření

Doporučení pro umístění čidel kvality vzduchu
12.2.2016
Triakový regulátor
12.2.2016

OXID UHLIČITÝ V INTERIÉRECH

Oxid uhličitý (CO2) je bezbarvý plyn, bez zápachu, přibližně 1,5krát těžší než vzduch a působí dusivě. Jedná se o jeden z nejběžnějších kontaminantů vnitřního prostředí a to proto, že hlavním zdrojem tohoto plynu je člověk. 


Udávání koncentrace CO2 ve vzduchu

Koncentrace oxidu uhličitého je udávána v ppm (parts per milion) nebo v %. Jednotkou ppm se rozumí jedna částečka dané substance pro 999 999 dalších částic, tedy jeden díl v milionu.


Doporučené hodnoty CO2

Takzvané Pettenkoferovo kritérium (Pettenkofer 1858), které stanovuje maximální hodnotu koncentrace CO2 ve vnitřních prostorech a pobytových místnostech, ve kterých se ještě člověk cítí komfortně, je 1 000 ppm (0,1 %). Tuto hodnotu převzala i mezinárodní společnost ASHRAE (Profesionální společnost s více než 50 tisíci členy zabývající se obory stavební technologie a stavebními systémy se zaměřením na vytápění, klimatizace a chladírenství. Podporuje technické vzdělávání, podílí se na certifikacích a standardizaci, vydává časopis ASHRAE Journal, zveřejňuje anotace výzkumných zprávy a informace o konferencích.)

Hodnota 1 000 ppm oxidu uhličitého v interiéru je tedy horní hranicí pro kvalitní vnitřní vzduch. Při zvýšené koncentraci oxidu uhličitého v interiéru nad 1 000 ppm dochází obvykle k únavě, nesoustředěnosti a ospalosti osob, které se zde zdržují. Vzduch s koncentrací oxidu uhličitého nad 1 500 ppm v interiéru je považován za již vydýchaný a tedy znehodnocený vzduch. I když bezpečná hranice koncentrace oxidu uhličitého, která nezpůsobuje člověku vážná zdravotní rizika je 5 000 ppm, je důležité udržovat koncentraci CO2 pod jedním tisícem ppm.


Konkrétní hodnoty měření

Pro zjištění skutečných hodnot CO2 v místech, kde lidé tráví většinu času, naše firma umístila čidla kvality vzduchu do dvou tříd mateřské školy, do třídy základní školy a do dvou kanceláří.


Mateřská škola

Hodnoty naměřené v mateřské škole nebyly tak vysoké, jak bylo očekáváno. Jednalo se o měření ve dvou třídách o stejné velikosti 8 x 7 m, v nich se zdržovala skupina cca 24 dětí a učitelky. Protože rozlohou se jednalo o relativně velké místnosti, kde se zdržovaly děti, které produkují nižší množství CO2, v místnostech se dost větralo a navíc se děti i často zdržovaly mimo tyto místnosti (dopolední procházka, oběd a spánek po obědě), hodnota CO2 jen zřídka překročila hranici 2 000 ppm.

grafskolka

Obrázek 1: Měření ve školce (velký propad = víkend, menší propady = noc, poklesy CO2 přes den = vycházky, oběd,…)


Základní škola

Měření na základní škole probíhalo v 1. třídě (tzn. stáří dětí 6-7 let) ve třídě o velikosti 8,5 x 9 m). Třída tedy byla větší než v mateřské škole, dětí tam bylo cca 26 a to pouze s malými přestávkami, kdy se tato třída nestihla vyvětrat na únosnou koncentraci CO2. Hodnoty přes den tedy běžně překračovaly 2 000 ppm a několikrát dosáhly nad hodnotu 3 000 ppm. Tato skutečnost může vysvětlit i častou únavu a nepozornost dětí při výuce.

"Obrázek

Obrázek 2: Měření ve škole (velký propad = víkend, menší propady = noc, poklesy CO2 přes den = vycházky, oběd,…)


Kancelář

Měřené hodnoty v kanceláři byly ze všech měření nejnižší. Tato skutečnost je dána ventilačním systémem, který je zaveden ve firmě. Kromě toho také relativně velkou místností (6 x 7,5 m) s vysokými stropy a nízkým počtem pracovníků v místnosti (5).

grafkancl

Obrázek 3: Měření v kanceláři