Ventilační poměr ( VR – Ventilation Rate )

 
Čeština