Ventilační poměr ( VR - Ventilation Rate )

Udává výkon ventilace vyjádřený množstvím vzduchu, který se vymění v uzavřeném prostoru za jednotku času vztaženo na jednu osobu.
Obvyklé jednotky:
m3/h – kubické metry za hodinu na osobu
CFM/p - kubické stopy za minutu na osobu
LPS – litry za sekundu na osobu

Čeština