Radon

Radon je bezbarvý radioaktivní plyn, vznikající při rozpadu rádia, které se může nacházet v podloží budov popřípadě v některých stavebních materiálech budov. Je to velmi těžký plyn a má tedy snahu se shromažďovat při zemi. Radon představuje velmi rizikový faktor pro zdraví člověka.

 

Čeština