PM

Z anglického Particulate Matters, neboli prachové částice, je směsice pevných částic a tekutých kapek ve vzduchu. Některé částice, jako je prach, hlína, saze nebo kouř, jsou natolik velké nebo tmavé, že je můžeme spatřit pouhým okem. Ostatní jsou tak malé, že je můžeme vidět pouze pod mikroskopem. Označují se písmeny PMx, kde x udává maximální průměr sledovaných částic v mikrometrech.

PM10

= polétavé částice s průměrem 10 µ (mikrometrů) a méně

PM2,5

= jemné polétavé částice, jejichž průměr je 2,5 µ (mikrometru) a menší Lidský vlas má v průměru 70 µ, tedy částice PM2,5 je zhruba 30x menší
 
Čeština