NDIR

Akronym (první písmena víceslovného názvu) pocházející z angličtiny: "Nondispersive Infrared” - nerozptýlené infračervené světlo. Je to název pro metodu často používanou pro analýzu plynů, kdy se v měřící komůrce měří koncentrace určitého plynu elektro-opticky na základě jeho absorpce infračerveného záření o určité vlnové délce.

Čeština