IAQ – Indoor Air Quality

Akronym pocházející z angličtiny ze slov: Indoor Air Quality. IAQ se týká kvality vnitřního vzduchu v budovách, který může být znečištěn a může ovlivňovat zdraví a pohodlí obyvatel.
IAQ v sobě zahrnuje celou šíři možných znečištění vzduchu počínaje mikrobiologický znečištěním, různé alergeny a chemické znečištění ( VOC, Radon, CO, CO2 ). Podle posledních studií se ukazuje, že kvalita vnitřního vzduchu představuje často větší zdravotní riziko než kvalita venkovního vzduchu.

Čeština