ACH - Air Change per Hour

Akronym (první písmena víceslovného názvu) pocházející z angličtiny “Air Change per Hour”, je to obecný ventilační poměr, který určuje kolikrát se vymění vzduch v celém prostoru za jednu hodinu, nazývá se také výměna vzduchu za hodinu. Jednotky: 1/h.

Čeština