Absolutní vlhkost vzduchu

Absolutní vlhkost vzduchu je hmotnost vodní páry v jednotce objemu vzduchu. Jednotkou absolutní vlhkosti vzduchu je kg/m3.

Čeština