Nová řada čidel kvality vzduchu s možností přenosu aktuálních dat do CLOUDU

Měřit CO2 často nestačí
12.2.2016
Špatná kvalita vzduchu i na výstavách
15.2.2016

Nová řada čidel kvality vnitřního vzduchu NEW LINE od firmy Protronix byla doplněna možností přidání radiového komunikačního modulu, který umožňuje uspořádat čidlo do vnitřní radiové sítě.

Jednotlivá čidla vysílají periodicky aktuálně naměřené hodnoty a mohou i přenášet data od jiných čidel až do uzlového bodu, který tvoří brána do počítačové sítě Ethernet.

Potom je možné přes síť internet přenášet a ukládat data na server do Cloududo příslušné databáze.

V databázi jsou uložena naměřená data a je možné je potom zobrazit a sledovat jak se v čase vyvíjela kvalita vnitřního vzduchu.

V této chvíli se jedná o zkušební provoz s kombinovanými čidly koncentrace oxidu uhličitého (CO2), relativní vlhkost (RH) a teploty okolního vzduchu na veletrhu AMPÉR Brno.

Jedno čidlo je umístěno přímo na stánku Protronix, druhé čidlo v prostorách fóra Automatizace a třetí v prostoru bufetu v hale V.

 

 

 
Čeština