Náš nejprodávanější výrobek!!!

Škodliviny v ovzduší způsobují vážná onemocnění a zabíjejí
12.2.2016
Katalogové listy a uživatelské návody
12.2.2016

ASCO2-G(R) je prostorové čidlo koncentrace oxidu uhličitého (CO2) ve vzduchu s analogovým napěťovým výstupem 0-10V, přičemž toto napětí je úměrné koncentraci CO2. Měření CO2 pracuje na principu závislosti útlumu infračerveného záření na koncentraci CO2 ve vzduchu.