Inteligentní platforma pro Vaše čidla

Nový kompozitní materiál jako CO2 senzor, uleví se i potápěčům
26.8.2016
IQRF Wireless Challenge III
13.3.2017

ZDRAVÍ NA PRVNÍM MÍSTĚ

V posledních letech dochází k stále rostoucímu povědomí o negativních zdravotních dopadech způsobených špatnou kvalitou vnitřního ovzduší. Dobrý vzduch v budovách je zásadní pro všechny, kteří tráví většinu dne v uzavřených prostorech. V průměru zde trávíme až 90 % našeho času, tedy více než 20 hodin. Kvalita ovzduší má vliv na naše zdraví a nevhodné nastavení či řízení ventilace má zásadní vliv na vnitřní podmínky a zdraví lidí.

 • 1-2 % zlepšení produktivity práce má větší ekonomickou návratnost než 100% úspora na energii[1]
 • 50% všech nemocí je způsobeno nebo zapříčiněno znečištěným vzduchem[2]

 

obr-ppm

[1] CIBSE,1999

[2] ACAAI,2009

HLAVNÍ RYSY IAQ ŘEŠENÍ

 • měření klíčových parametrů vnitřní kvality ovzduší ( IAQ ), jako je koncentrace oxidu uhličitého (CO2), teplota (T) a relativní vlhkost (RH)
 • výsledky vidíte v reálném čase a umožňují provádět rychlá rozhodnutí v závislosti na aktuálních vnitřních podmínkách
 • bezpečné měření
 • měření 24/7 v každé kanceláři a konferenční místnosti nebo dokonce v budovách po celém světě prostřednictvím jednoho rozhraní
 • Uživatelsky přívětivé rozhraní vám řekne kdy otevřít okno nebo doporučit krátkou přestávku na kávu

 

IAQ – KVALITA VNITŘNÍHO VZDUCHU

Čidlo Protronix, které předává data do Cloudu,  umožňuje mít okamžitý přehled o stavu kvality vnitřního vzduchu. Ve spolupráci s firmou Inteliments jsou pak data zaznamenávána a přehledně zobrazována, což umožňuje činit rychlá rozhodnutí a kroky ke zlepšení stavu ovzduší doma či na pracovišti.

Čidlo může být v budově umístěno buď samostatně, nebo může být  použito více čidel na různých místech, která pak tvoří malou radiovou síť. Pomocí webového rozhraní je pak možné zobrazit v reálném čase naměřené hodnoty a vidět denní, týdenní a měsíční vývoj kvality vzduchu. Toto řešení lze pak integrovat s třeba již existujícími systémy pro kontrolu ovzduší a umožňují individuální kontrolu sledovaných prostorů.

Shromážděná data ze všech systémů jsou odesílána a jsou uložena v jednotné platformě. Souběžně vybrané údaje jsou zpracovávány podle algoritmů navržených společně se zákazníkem a v reálném čase zobrazené na webovém rozhraní.

Pro přihlášení klikněte na obrázek

(nutné přidělení přihlašovacího jména a hesla)

obr..

 

Naměřené hodnoty z každého čidla jsou přijímány skrze zabezpečené webové rozhraní a tato data jsou pak dostupná na zařízeních připojených k internetu (tablet, telefon, PC atd.).

MĚŘÍCÍ ČIDLA

obr cidlo

Firma Protronix s.r.o. vyvinula čidlo, které měří aktuální koncentraci oxidu uhličitého, teploty a relativní vlhkosti vzduchu. Tato čidla mají zabudovanou autokalibrační funkci měření koncentrace CO2, tato funkce zabraňuje odchylkám v měření způsobeným dlouhodobým stárnutím čidla a tím zajišťuje dlouhodobě přesné a stabilní výsledky měření.

 

IAQ PLATFORMA

Inteliments platforma je postavena na softwarové a hardwarové infrastruktuře, ta zajišťuje ukládání, analýzu a zpracování údajů obdržených od jednotlivých čidel umístěných na jednom nebo více místech. V reálném čase zpracovávaná data jsou převedena a dostupná jako cenné informace. Je možné vidět krátkodobou i dlouhodobou historii a podle toho pak posoudit či kontrolovat funkčnost a efektivitu ventilačního systému.

obr platforma

 

 

Informace poskytované platformou

 

 • Aktuální hodnoty kvality vzduchu v daném čase (hodiny, minuty, den a měsíc)
 • Upozornění o překročení nastavených mezních hodnot
 • Přímé měření z každé měřící jednotky

Měřící parametry

 • Teplota ve stupních celsia
 • Relativní vlhkost v procentech
 • Koncentrace oxidu uhličitého v ppm (parts per milion)

Optimální použití

 • Propojení s Vaším systémem pro kontrolu ovzduší a optimalizování podmínek pro kancelář, patro nebo celou budovu v závislosti na čidlech a jimi naměřených hodnotách

 
Čeština