zápach z těkavých organických látek

Co jsou hlavní znečišťující látky vnitřního vzduchu?

CO2* jako dobrý ukazatel znečištění vzduchu

Při pobytu osob v uzavřeném prostoru bez odpovídajícího větrání stoupá obsah škodlivin ve vzduchu a stejně tak i koncentrace CO2. Z tohoto důvodu se naměřené hodnoty oxidu uhličitého využívají hlavně pro posouzení míry znečištění vnitřního vzduchu.

Oxid uhličitý je tedy zejména  indikátor, vhodný  pro efektivní řízení ventilačních systémů v prostorech, kde často a dlouhodoběji pobývají lidé (školy, školky, obchodní domy, kanceláře, obývací pokoje, ložnice, dětské pokoje…). Ovšem hlavními znečišťovateli vzduchu jsou tzv. těkavé organické látky.

Co to jsou těkavé organické látky neboli VOC*?

Tabulka hlavních zdrojů VOC

Jsou to různé druhy organických sloučenin, které jsou za normální teploty v plynném stavu. Podle odhadů existuje těkavých organických látek okolo deseti tisíc druhů.

Jednoduše je můžeme rozdělit na dvě skupiny a to na bio-odpadní látky, které vznikají při metabolické činnosti živých organismů (dech, pot, …) nebo také například při vaření, pečení apod. Druhou skupinu tvoří výpary ze stavebních materiálů, nábytku, koberců, čisticích prostředků nebo kosmetických přípravků, barev atd.

VOC mohou mít negativní dopad na zdraví a pohodu lidí (nepohoda, snížená schopnost koncentrace, ospalost, bolesti hlavy, podráždění očí, nebo závratě…).

Jsou to v podstatě ty znečišťující látky, kvůli kterým se primárně větrá (zápachy). Čidlo VOC je tedy nejvíce podobné vnímání pachů lidským nosem. V tabulce vpravo si prohlédněte hlavní zdroje VOC.

Co s prostorem, kde je zápach, ovšem koncentrace CO2 může být v pořádku?

Vždy je třeba zvolit typ čidla podle převažujícího způsobu využití konkrétního prostoru. Například na toaletách, v kuchyních, šatnách nebo fitcentrech je často hladina CO2 v pořádku navzdory nepříjemným odérům a tedy potřebě větrat.

Podobná situace může nastat také v nových budovách, kde hned při příchodu cítíte odér z nátěrů, nábytků, … tento jev se nazývá SBS = Sick Building Syndrom – syndrom nemocných budov.

*CO2 = oxid uhličitý, bezbarvý plyn bez zápachu
*VOC = angl. Volatile Organic Compounds – těkavé organické látky

 

Chcete se dostávat pravidelně emaily ze světa čidel kvality vzduchu a vzduchotechniky?

Klikněte zde

 

 

 

 

 

 

 

 

Čeština