Kanálová čidla
15.2.2016
Regulátory
15.2.2016

Otrava oxidem uhelnatým, která hrozí lidem, může být dvojího druhu: soustavná či náhlá. K soustavným otravám, které můžou být i velmi pomalé, dochází, pokud jsou lidé v místnostech, kde soustavně dochází k úniku CO. Může jít o únik ze spotřebičů, které spalují kyslík, spaliny z nich by měly odcházet do komína, ale například kvůli špatnému odtahu komína se tyto spaliny vracejí zpět do místnosti, kde se zdržují obyvatelé domů. Dále může oxid uhelnatý vznikat špatným spalováním. Otrava také hrozí ve špatně větraných garážích, protože i výfukové plyny obsahují vysoký podíl CO.


Největší nebezpečí oxidu uhelnatého tkví v nemožnosti ho v místnostech identifikovat. Jde totiž o bezbarvý plyn, bez chuti a bez zápachu, jež se do těla dostává dýcháním. Protože jeho schopnost vázat se na hemoglobin (krevní barvivo) je mnohem lepší než tato schopnost u kyslíku, dochází pak v těle k nedostatku kyslíku.

Protože oxid uhelnatý je jen o málo lehčí než vzduch, pokud dochází k jeho úniku, hromadí se v horních částech místností. Běžným pohybem po místnosti se rozvíří a dochází tak k otravám. Obyvatelům by o úniku CO mohly napovědět první příznaky na nich samotných, ale protože bolest hlavy, únava a dokonce i nevolnosti bývají připisovány v dnešní době spíše životnímu stylu, v prvotních fázích (u soustavných otrav) bývají tyto příznaky přehlíženy. I v případě lékařských diagnóz se může stát, že jsou tyto příznaky přiřčeny jiným problémům, i když právě osvěta v posledních letech tomu předchází.


Kde číhá nebezpečí?

Rizikové jsou především malé prostory s kotlem, kde se zdržuje větší počet lidí a které jsou špatně větrané. Dále jsou častými místmi otrav koupelny se staršími karmami.

Všeobecně pak lze říci, že nebezpečí otrav hrozí v každé místnosti, kde jsou spotřebiče na plyn. Toto nebezpečí se pak zvyšuje špatným odvětráváním, což je v poslední době, kdy se zatepluje a mění se okna za plastové, velmi aktuální.

V minulém článku, kde jste mohli nalézt odkazy na zprávy o otravách oxidem uhelnatým, jsme upozorňovali, že cenou za Vaše bezpečí je pouze pořízení detektoru CO. Zvažte jestli je tato investice tak velká, pokud může ochránit Vás i Vaše blízké.

 

 

 
Čeština