Bezdrátové cloudové řešení – SIGFOX moduly

O2 IT Services chce zkvalitnit ovzduší ve školách
13.3.2017
Projekt „Zdravá škola“
1.3.2018
Zobrazit vše

Čidlo s modulem Sigfox

Bezdrátové cloudové řešení – SIGFOX moduly

Již řadu let se ve firmě Protronix zabýváme prostorovými čidly kvality vzduchu a nabízíme Vám řešení jak efektivně řídit ventilační nebo rekuperační jednotky. Nyní můžete naměřené hodnoty přenášet, ukládat a sledovat na serveru umístěné v cloudu. Může to být například dlouhodobé sledování koncentrace oxidu uhličitého, relativní vlhkosti či teploty vnitřního vzduchu.

Jedním z řešení, které Vám můžeme nabídnout, jsou čidla a komunikačními radiovými moduly SIGFOX.

Čidla komunikují v bezdrátové síti vyvinuté Francouzskou firmou SIGFOX, která ji spustila v roce 2012. Tato síť umožňuje čidlům nebo dalším IoT  (Internet of Things) zařízením komunikovat levně, bezpečně a na velké vzdálenosti při zcela minimální spotřebě energie.  V současné době síť SIGFOX pokrývá většinu západoevropských zemí a v České republice je více jak 93% pokrytí.

 

Obr. 1 – princip přenosu dat

SIGFOX základové stanice

Fungování čidel Protronix s tímto modulem si můžeme představit podobně jako fungování mobilních telefonů. Po České republice jsou rozmístěné tzv. SIGFOX Gateway – základové stanice, ty přijímají data od čidel a ta pak přenášejí do cloudu , kde jsou uložena pro potřeby uživatelů, viz obrázek 1. Komunikace mezi čidlem a základovou stanicí probíhá na vzdálenost až 50 kilometrů.

Obr. 2 – Ukázkový byt s čidly kvality vzduchu

Zákazník si zakoupí tarif a pomocí přihlašovacích údajů si pak přihlásí svá čidla na stránkách Sigfoxu. Data se aktualizují každých 10 minut a tak denně čidlo vyšle 144 zpráv.

Na vyžádání Vám rádi zašleme přístup do ukázkového účtu, kde si můžete prohlédnout data a další detaily ze sledovaných  bytů a kanceláří.

Vizualizace dat

Data se dají vizualizovat pomocí aplikace, kterou je nutné vytvořit a propojit s odpovídajícími daty v cloudu.

Na obrázku 2 je uvedena ukázka z aplikace, speciálně vyvinuté za účelem monitoringu vnitřního prostředí. Ta byla vytvořena ve VUT Brně v rámci projektu specifického výzkumu „Analýza účinnosti, metodika řízení a energetická náročnost systémů techniky prostředí“. Na obrázku 3 je graf průběhu koncentrace oxidu uhličitého v čase.

Na vyžádání Vám rádi zašleme přístup do ukázkového účtu, kde si můžete prohlédnout data a další detaily ze sledovaných  bytů a kanceláří.

Jasnou výhodou oproti jiným cloudovým řešením je, že se o samotný přenos naměřených dat nemusíte vůbec starat. Stačí si pouze pořídit čidlo Protronix s modulem SIGFOX a žádné další zařízení není potřeba.

Obr. 3 – Graf sledování koncentrace CO2

V naší nabídce čidel kvality vzduchu s modulem SIGFOX najdete čidla oxidu uhličitého, čidla těkavých organických látek, čidla vlhkosti a teploty a i kombinovaná čidla.

 

 

 

 

Chcete se dostávat pravidelně emaily ze světa čidel kvality vzduchu a vzduchotechniky?

Klikněte zde

 

 
Čeština